PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ II
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc6A471111
2Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc6B421111
3Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc6C451111
4Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc6D451111
5Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc7A461111
6Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc7B461111
7Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc7C451111
8Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc7D461111
9Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc8A441111
10Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc8B461111
11Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc8C431111
12Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc8D441111
13Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc9A451111
14Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc9B461111
15Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc9C451111
16Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc9D431111
17Nguyễn Doãn TuấnCông nghệ6A471211
18Nguyễn Doãn TuấnCông nghệ6B421211
19Phạm Thị LượtCông nghệ6C451211
20Phạm Thị LượtCông nghệ6D451211
21Nguyễn Văn KhánhCông nghệ7A461211
22Nguyễn Văn KhánhCông nghệ7B461211
23Nguyễn Văn KhánhCông nghệ7C451211
24Nguyễn Văn KhánhCông nghệ7D461211
25Phạm Văn KhảiCông nghệ8A441221
26Phạm Thị LượtCông nghệ8B461221
27Phạm Văn KhảiCông nghệ8C431221
28Phạm Văn KhảiCông nghệ8D441221
29Nguyễn Văn KhánhCông nghệ9A451211
30Nguyễn Văn KhánhCông nghệ9B461211
31Nguyễn Văn KhánhCông nghệ9C451211
32Nguyễn Văn KhánhCông nghệ9D431211
33Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí6A471111
34Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí6B421111
35Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí6C451111
36Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí6D451111
37Phạm Thị ĐàoĐịa lí7A461211
38Phạm Thị ĐàoĐịa lí7B461211
39Phạm Thị VânĐịa lí7C451211
40Phạm Thị VânĐịa lí7D461211
41Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí8A441211
42Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí8B461211
43Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí8C431211
44Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí8D441211
45Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí9A451111
46Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí9B461111
47Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí9C451111
48Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí9D431111
49Nguyễn Thị Thu HàGdcd6A471111
50Nguyễn Thị Thu HàGdcd6B421111
51Nguyễn Thị Thu HàGdcd6C451111
52Nguyễn Thị Thu HàGdcd6D451111
53Bùi Thị HươngGdcd7A461111
54Bùi Thị HươngGdcd7B461111
55Bùi Thị HươngGdcd7C451111
56Bùi Thị HươngGdcd7D461111
57Bùi Thị HươngGdcd8A441111
58Bùi Thị HươngGdcd8B461111
59Bùi Thị HươngGdcd8C431111
60Bùi Thị HươngGdcd8D441111
61Bùi Thị HươngGdcd9A451111
62Bùi Thị HươngGdcd9B461111
63Bùi Thị HươngGdcd9C451111
64Bùi Thị HươngGdcd9D431111
65Nguyễn Thị Thu HươngHóa học8A441331
66Đào Văn QuýHóa học8B461331
67Đào Văn QuýHóa học8C431331
68Đào Văn QuýHóa học8D441331
69Đào Văn QuýHóa học9A451331
70Nguyễn Thị Thu HươngHóa học9B461331
71Nguyễn Thị Thu HươngHóa học9C451331
72Đào Văn QuýHóa học9D431331
73Đoàn Thị XuyềnLịch sử6A471111
74Đoàn Thị XuyềnLịch sử6B421111
75Đoàn Thị XuyềnLịch sử6C451111
76Đoàn Thị XuyềnLịch sử6D451111
77Đoàn Thị XuyềnLịch sử7A461211
78Phạm Thị NgaLịch sử7B461211
79Đoàn Thị XuyềnLịch sử7C451211
80Phạm Thị NgaLịch sử7D461211
81Đoàn Thị XuyềnLịch sử8A441111
82Đoàn Thị XuyềnLịch sử8B461111
83Đoàn Thị XuyềnLịch sử8C431111
84Đoàn Thị XuyềnLịch sử8D441111
85Đoàn Thị XuyềnLịch sử9A451211
86Đoàn Thị XuyềnLịch sử9B461211
87Đoàn Thị XuyềnLịch sử9C451211
88Đoàn Thị XuyềnLịch sử9D431211
89Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật6A471111
90Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật6B421111
91Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật6C451111
92Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật6D451111
93Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật7A461111
94Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật7B461111
95Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật7C451111
96Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật7D461111
97Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật8A441111
98Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật8B461111
99Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật8C431111
100Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật8D441111
101Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật9A     
102Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật9B     
103Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật9C     
104Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật9D     
105Nguyễn Thị LýNgoại ngữ6A472321
106Nguyễn Thị LýNgoại ngữ6B422321
107Nguyễn Thị LýNgoại ngữ6C452321
108Nguyễn Thị LýNgoại ngữ6D452321
109Nguyễn Thị LýNgoại ngữ7A462321
110Nguyễn Thị Hạnh HoaNgoại ngữ7B462321
111Phú Thị HuyềnNgoại ngữ7C452321
112Nguyễn Thị Hạnh HoaNgoại ngữ7D462321
113Phú Thị HuyềnNgoại ngữ8A442321
114Phú Thị HuyềnNgoại ngữ8B462321
115Nguyễn Thị Hạnh HoaNgoại ngữ8C432321
116Phú Thị HuyềnNgoại ngữ8D442321
117Phú Thị HuyềnNgoại ngữ9A452321
118Nguyễn Thị Hạnh HoaNgoại ngữ9B462321
119Nguyễn Thị Hạnh HoaNgoại ngữ9C452321
120Phú Thị HuyềnNgoại ngữ9D432321
121Phạm Thị ĐàoNgữ văn6A472351
122Phạm Thị ĐàoNgữ văn6B422351
123Phạm Thị ĐàoNgữ văn6C452351
124Phạm Thị VânNgữ văn6D452351
125Phạm Thị VânNgữ văn7A462341
126Phạm Thị NgaNgữ văn7B462341
127Phạm Thị VânNgữ văn7C452341
128Phạm Thị HợiNgữ văn7D462341
129Phạm Thị NgaNgữ văn8A442351
130Phạm Thị NgaNgữ văn8B462351
131Trần Thị Bích ThảoNgữ văn8C432351
132Nguyễn Minh HạnhNgữ văn8D442351
133Nguyễn Minh HạnhNgữ văn9A452361
134Nguyễn Minh HạnhNgữ văn9B462361
135Trần Thị Bích ThảoNgữ văn9C452361
136Trần Thị Bích ThảoNgữ văn9D432361
137Nguyễn Văn KhánhSinh học6A471311
138Nguyễn Thị VuốtSinh học6B421311
139Nguyễn Thị VuốtSinh học6C451311
140Đào Văn QuýSinh học6D451311
141Nguyễn Thị VuốtSinh học7A461311
142Nguyễn Thị VuốtSinh học7B461311
143Nguyễn Thị VuốtSinh học7C451311
144Nguyễn Thị VuốtSinh học7D461311
145Phạm Thùy MinhSinh học8A441311
146Phạm Thùy MinhSinh học8B461311
147Phạm Thùy MinhSinh học8C431311
148Phạm Thùy MinhSinh học8D441311
149Phạm Thùy MinhSinh học9A451311
150Phạm Thùy MinhSinh học9B461311
151Phạm Thùy MinhSinh học9C451311
152Phạm Thùy MinhSinh học9D431311
153Nguyễn Văn ĐứcThể dục6A471241
154Hoàng Vũ GiangThể dục6B421241
155Hoàng Vũ GiangThể dục6C451241
156Hoàng Vũ GiangThể dục6D451241
157Nguyễn Văn ĐứcThể dục7A461241
158Nguyễn Văn ĐứcThể dục7B461241
159Nguyễn Văn ĐứcThể dục7C451241
160Nguyễn Văn ĐứcThể dục7D461241
161Hoàng Vũ GiangThể dục8A441241
162Hoàng Vũ GiangThể dục8B461241
163Hoàng Vũ GiangThể dục8C431241
164Hoàng Vũ GiangThể dục8D441241
165Nguyễn Văn ĐứcThể dục9A451241
166Nguyễn Văn ĐứcThể dục9B461241
167Nguyễn Văn ĐứcThể dục9C451241
168Nguyễn Văn ĐứcThể dục9D431241
169Đặng Thị HàToán6A472431
170Đặng Thị HàToán6B422431
171Trần Nguyên TùngToán6C452431
172Trần Nguyên TùngToán6D452431
173Nguyễn Đức ThiêmToán7A462431
174Nguyễn Đức ThiêmToán7B462431
175Trần Nguyên TùngToán7C452431
176Nguyễn Doãn TuấnToán7D462431
177Phạm Văn KhảiToán8A442431
178Đặng Thị HàToán8B462431
179Nguyễn Doãn TuấnToán8C432431
180Phạm Văn KhảiToán8D442431
181Đoàn Thị Hồng KhánhToán9A452431
182Đoàn Thị Hồng KhánhToán9B462431
183Nguyễn Đức ThiêmToán9C452431
184Vũ Văn TiếnToán9D432431
185Phạm Thị LượtVật lí6A471121
186Phạm Thị LượtVật lí6B421121
187Phạm Thị LượtVật lí6C451121
188Phạm Thị LượtVật lí6D451121
189Phạm Thị LượtVật lí7A461121
190Phạm Thị LượtVật lí7B461121
191Phạm Thị LượtVật lí7C451121
192Phạm Thị LượtVật lí7D461121
193Phạm Thị ThảoVật lí8A441211
194Phạm Thị ThảoVật lí8B461211
195Phạm Thị LượtVật lí8C431211
196Phạm Thị LượtVật lí8D441211
197Phạm Thị ThảoVật lí9A451221
198Phạm Thị ThảoVật lí9B461221
199Phạm Thị ThảoVật lí9C451221
200Phạm Thị ThảoVật lí9D431221