Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
HỆ THỐNG QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 - 2018
Giáo viên mượn 452 bản - Đạt tỉ lệ: 10.76 bản/1 gv
Học sinh mượn 1035 bản - Đạt tỉ lệ: 1.44 bản/1 hs

Website trường THCS Phan Bội Châu; Add: Tứ Kỳ - Hải Dương; Tel: 02203.747.734; Email: thcsphanboichau.tuky@gmail.com
Hiệu trưởng: Nguyễn Đức Huấn; Email: hieutruong@thcsphanboichau.edu.vn
Admin: Nguyễn Văn Khánh; Email: admin@thcsphanboichau.edu.vn
2018 25 5/25/2018 5  
0
0
0
0
30298526 THCS Phan Bội Châu Tứ Kỳ