PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM HỌC KÌ I
Chọn năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớp
1Đặng Thị Hà6A
2Nguyễn Thị Vuốt6B
3Phạm Thị Đào6C
4Phạm Thị Vân6D
5Nguyễn Thị Lý7A
6Nguyễn Đức Thiêm7B
7Trần Nguyên Tùng7C
8Nguyễn Doãn Tuấn7D
9Phạm Thị Nga8A
10Phạm Thị Thảo8B
11Đoàn Thị Xuyền8C
12Phạm Văn Khải8D
13Nguyễn Minh Hạnh9A
14Đoàn Thị Hồng Khánh9B
15Nguyễn Thị Thu Hương9C
16Đào Văn Quý9D