PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Bùi Thị HiênÂm nhạc6A 1111
2Bùi Thị HiênÂm nhạc6B 1111
3Bùi Thị HiênÂm nhạc6C 1111
4Bùi Thị HiênÂm nhạc6D 1111
5Bùi Thị HiênÂm nhạc7A 1111
6Bùi Thị HiênÂm nhạc7B 1111
7Bùi Thị HiênÂm nhạc7C 1111
8Bùi Thị HiênÂm nhạc7D 1111
9Ngô Thị ThanhÂm nhạc8A 1111
10Ngô Thị ThanhÂm nhạc8B 1111
11Ngô Thị ThanhÂm nhạc8C 1111
12Ngô Thị ThanhÂm nhạc8D 1111
13Nguyễn Doãn TuấnCông nghệ6A     
14Phạm Thị LượtCông nghệ6B48    
15Nguyễn Văn KhánhCông nghệ6C     
16Nguyễn Doãn TuấnCông nghệ6D     
17Nguyễn Văn KhánhCông nghệ7A48    
18Nguyễn Văn KhánhCông nghệ7B46    
19Nguyễn Văn KhánhCông nghệ7C     
20Nguyễn Văn KhánhCông nghệ7D     
21Trần Nguyên TùngCông nghệ8A     
22Trần Nguyên TùngCông nghệ8B     
23Trần Nguyên TùngCông nghệ8C     
24Nguyễn Doãn TuấnCông nghệ8D     
25Nguyễn Văn KhánhCông nghệ9A     
26Nguyễn Văn KhánhCông nghệ9B     
27Nguyễn Văn KhánhCông nghệ9C     
28Nguyễn Văn KhánhCông nghệ9D     
29Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí6A47    
30Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí6B48    
31Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí6C48    
32Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí6D47    
33Vũ Thị LànhĐịa lí7A48    
34Vũ Thị LànhĐịa lí7B46    
35Vũ Thị LànhĐịa lí7C45    
36Vũ Thị LànhĐịa lí7D46    
37Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí8A47    
38Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí8B49    
39Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí8C     
40Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí8D46    
41Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí9A44    
42Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí9B45    
43Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí9C42    
44Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí9D44    
45Đoàn Thị Hồng KhánhGdcd6A471111
46Đoàn Thị Hồng KhánhGdcd6B481111
47Nguyễn Thị Thu HàGdcd6C 1111
48Nguyễn Thị Thu HàGdcd6D 1111
49Bùi Thị HươngGdcd7A481111
50Bùi Thị HươngGdcd7B461111
51Bùi Thị HươngGdcd7C451111
52Bùi Thị HươngGdcd7D461111
53Bùi Thị HươngGdcd8A471111
54Bùi Thị HươngGdcd8B491111
55Bùi Thị HươngGdcd8C431111
56Bùi Thị HươngGdcd8D461111
57Bùi Thị HươngGdcd9A441111
58Bùi Thị HươngGdcd9B451111
59Bùi Thị HươngGdcd9C421111
60Bùi Thị HươngGdcd9D441111
61Đào Văn QuýHóa học8A 1331
62Nguyễn Thị Thu HươngHóa học8B491331
63Nguyễn Thị Thu HươngHóa học8C 1331
64Đào Văn QuýHóa học8D 1331
65Nguyễn Thị Thu HươngHóa học9A441331
66Đào Văn QuýHóa học9B 1331
67Nguyễn Thị Thu HươngHóa học9C 1331
68Đào Văn QuýHóa học9D 1331
69Phùng Thị XuânLịch sử6A47    
70Phùng Thị XuânLịch sử6B48    
71Phùng Thị XuânLịch sử6C48    
72Phùng Thị XuânLịch sử6D47    
73Đoàn Thị XuyềnLịch sử7A48    
74Đoàn Thị XuyềnLịch sử7B46    
75Đoàn Thị XuyềnLịch sử7C45    
76Đoàn Thị XuyềnLịch sử7D46    
77Đoàn Thị XuyềnLịch sử8A47    
78Đoàn Thị XuyềnLịch sử8B49    
79Đoàn Thị XuyềnLịch sử8C43    
80Đoàn Thị XuyềnLịch sử8D46    
81Đoàn Thị XuyềnLịch sử9A     
82Đoàn Thị XuyềnLịch sử9B     
83Đoàn Thị XuyềnLịch sử9C     
84Đoàn Thị XuyềnLịch sử9D     
85Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật6A 1111
86Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật6B 1111
87Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật6C 1111
88Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật6D 1111
89Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật7A 1111
90Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật7B 1111
91Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật7C 1111
92Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật7D 1111
93Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật8A 1111
94Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật8B 1111
95Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật8C 1111
96Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật8D 1111
97Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật9A 1111
98Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật9B 1111
99Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật9C 1111
100Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật9D 1111
101Nguyễn Thị LýNgoại ngữ6A     
102Nguyễn Thị LýNgoại ngữ6B     
103Nguyễn Thị LýNgoại ngữ6C     
104Nguyễn Thị LýNgoại ngữ6D     
105Nguyễn Thị Hạnh HoaNgoại ngữ7A48    
106Nguyễn Thị LýNgoại ngữ7B     
107Nguyễn Thị Hạnh HoaNgoại ngữ7C45    
108Phú Thị HuyềnNgoại ngữ7D     
109Phú Thị HuyềnNgoại ngữ8A47    
110Nguyễn Thị Hạnh HoaNgoại ngữ8B49    
111Phú Thị HuyềnNgoại ngữ8C43    
112Nguyễn Thị Hạnh HoaNgoại ngữ8D46    
113Nguyễn Thị Hạnh HoaNgoại ngữ9A44    
114Phú Thị HuyềnNgoại ngữ9B     
115Nguyễn Thị Hạnh HoaNgoại ngữ9C42    
116Phú Thị HuyềnNgoại ngữ9D     
117Phạm Thị VânNgữ văn6A47    
118Trần Thị Bích ThảoNgữ văn6B48    
119Phạm Thị VânNgữ văn6C48    
120Trần Thị Bích ThảoNgữ văn6D47    
121Phạm Thị ĐàoNgữ văn7A48    
122Phạm Thị ĐàoNgữ văn7B46    
123Phạm Thị ĐàoNgữ văn7C45    
124Phạm Thị VânNgữ văn7D46    
125Phạm Thị VânNgữ văn8A47    
126Nguyễn Minh HạnhNgữ văn8B49    
127Nguyễn Minh HạnhNgữ văn8C43    
128Phạm Thị NgaNgữ văn8D46    
129Phạm Thị NgaNgữ văn9A44    
130Phạm Thị NgaNgữ văn9B45    
131Nguyễn Minh HạnhNgữ văn9C42    
132Trần Thị Bích ThảoNgữ văn9D44    
133Nguyễn Thị VuốtSinh học6A 1311
134Nguyễn Thị VuốtSinh học6B 1311
135Nguyễn Văn KhánhSinh học6C 1311
136Nguyễn Thị VuốtSinh học6D 1311
137Nguyễn Thị VuốtSinh học7A 1311
138Phạm Thùy MinhSinh học7B461311
139Nguyễn Thị VuốtSinh học7C 1311
140Nguyễn Thị VuốtSinh học7D 1311
141Nguyễn Thị VuốtSinh học8A 1311
142Phạm Thùy MinhSinh học8B491311
143Nguyễn Thị VuốtSinh học8C 1311
144Nguyễn Thị VuốtSinh học8D 1311
145Phạm Thùy MinhSinh học9A441311
146Phạm Thùy MinhSinh học9B451311
147Phạm Thùy MinhSinh học9C421311
148Phạm Thùy MinhSinh học9D441311
149Hoàng Vũ GiangThể dục6A47    
150Hoàng Vũ GiangThể dục6B48    
151Hoàng Vũ GiangThể dục6C48    
152Hoàng Vũ GiangThể dục6D47    
153Nguyễn Văn ĐứcThể dục7A48    
154Nguyễn Văn ĐứcThể dục7B46    
155Nguyễn Văn ĐứcThể dục7C45    
156Nguyễn Văn ĐứcThể dục7D     
157Nguyễn Văn ĐứcThể dục8A47    
158Nguyễn Văn ĐứcThể dục8B49    
159Nguyễn Văn ĐứcThể dục8C43    
160Nguyễn Văn ĐứcThể dục8D46    
161Hoàng Vũ GiangThể dục9A44    
162Hoàng Vũ GiangThể dục9B45    
163Hoàng Vũ GiangThể dục9C42    
164Hoàng Vũ GiangThể dục9D44    
165Đoàn Thị Hồng KhánhToán6A472431
166Đoàn Thị Hồng KhánhToán6B482431
167Đàm Xuân NamToán6C 2431
168Vũ Văn TiếnToán6D 2431
169Đặng Thị HàToán7A482431
170Đặng Thị HàToán7B462431
171Đặng Thị HàToán7C452431
172Trần Nguyên TùngToán7D 2431
173Nguyễn Đức ThiêmToán8A 2431
174Nguyễn Đức ThiêmToán8B 2431
175Trần Nguyên TùngToán8C 2431
176Nguyễn Doãn TuấnToán8D 2431
177Phạm Văn KhảiToán9A442431
178Nguyễn Đức ThiêmToán9B 2431
179Nguyễn Doãn TuấnToán9C 2431
180Phạm Văn KhảiToán9D442431
181Phạm Thị LượtVật lí6A471121
182Phạm Thị LượtVật lí6B481121
183Phạm Thị LượtVật lí6C481121
184Phạm Thị LượtVật lí6D471121
185Phạm Thị LượtVật lí7A481121
186Phạm Thị LượtVật lí7B461121
187Phạm Thị LượtVật lí7C451121
188Phạm Thị LượtVật lí7D461121
189Phạm Thị ThảoVật lí8A471221
190Phạm Thị ThảoVật lí8B 1221
191Phạm Thị LượtVật lí8C431221
192Phạm Thị LượtVật lí8D461221
193Phạm Thị ThảoVật lí9A441221
194Phạm Thị ThảoVật lí9B451221
195Phạm Thị ThảoVật lí9C421221
196Phạm Thị ThảoVật lí9D441221