PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Văn KhánhCông nghệ7A47    
2Nguyễn Văn KhánhCông nghệ7B     
3Nguyễn Văn KhánhCông nghệ7C     
4Nguyễn Văn KhánhCông nghệ7D     
5Nguyễn Văn KhánhSinh học7C