PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc6A471111
2Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc6B481111
3Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc6C481111
4Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc6D471111
5Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc7A481111
6Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc7B461111
7Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc7C451111
8Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc7D461111
9Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc8A471111
10Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc8B491111
11Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc8C431111
12Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc8D461111
13Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc9A 1111
14Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc9B 1111
15Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc9C 1111
16Phạm Thị Hồng ChuyênÂm nhạc9D 1111
17Nguyễn Doãn TuấnCông nghệ6A471221
18Phạm Thị LượtCông nghệ6B481221
19Nguyễn Văn KhánhCông nghệ6C481221
20Nguyễn Doãn TuấnCông nghệ6D471221
21Nguyễn Văn KhánhCông nghệ7A481211
22Nguyễn Văn KhánhCông nghệ7B461211
23Nguyễn Văn KhánhCông nghệ7C451211
24Nguyễn Văn KhánhCông nghệ7D461211
25Trần Nguyên TùngCông nghệ8A471211
26Trần Nguyên TùngCông nghệ8B491211
27Trần Nguyên TùngCông nghệ8C431211
28Nguyễn Doãn TuấnCông nghệ8D461211
29Nguyễn Văn KhánhCông nghệ9A441211
30Nguyễn Văn KhánhCông nghệ9B451211
31Nguyễn Văn KhánhCông nghệ9C421211
32Nguyễn Văn KhánhCông nghệ9D431211
33Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí6A471111
34Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí6B481111
35Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí6C481111
36Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí6D471111
37Vũ Thị LànhĐịa lí7A481211
38Vũ Thị LànhĐịa lí7B461211
39Vũ Thị LànhĐịa lí7C451211
40Vũ Thị LànhĐịa lí7D461211
41Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí8A471111
42Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí8B491111
43Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí8C431111
44Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí8D461111
45Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí9A441211
46Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí9B451211
47Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí9C421211
48Nguyễn Thị Thanh HươngĐịa lí9D431211
49Đoàn Thị Hồng KhánhGdcd6A471111
50Đoàn Thị Hồng KhánhGdcd6B481111
51Nguyễn Thị Thu HàGdcd6C481111
52Nguyễn Thị Thu HàGdcd6D471111
53Bùi Thị HươngGdcd7A481111
54Bùi Thị HươngGdcd7B461111
55Bùi Thị HươngGdcd7C451111
56Bùi Thị HươngGdcd7D461111
57Bùi Thị HươngGdcd8A471111
58Bùi Thị HươngGdcd8B491111
59Bùi Thị HươngGdcd8C431111
60Bùi Thị HươngGdcd8D461111
61Bùi Thị HươngGdcd9A441111
62Bùi Thị HươngGdcd9B451111
63Bùi Thị HươngGdcd9C421111
64Bùi Thị HươngGdcd9D431111
65Đào Văn QuýHóa học8A471331
66Nguyễn Thị Thu HươngHóa học8B491331
67Nguyễn Thị Thu HươngHóa học8C431331
68Đào Văn QuýHóa học8D461331
69Nguyễn Thị Thu HươngHóa học9A441331
70Đào Văn QuýHóa học9B451331
71Nguyễn Thị Thu HươngHóa học9C421331
72Đào Văn QuýHóa học9D431331
73Phùng Thị XuânLịch sử6A471111
74Phùng Thị XuânLịch sử6B481111
75Phùng Thị XuânLịch sử6C481111
76Phùng Thị XuânLịch sử6D471111
77Đoàn Thị XuyềnLịch sử7A481211
78Đoàn Thị XuyềnLịch sử7B461211
79Đoàn Thị XuyềnLịch sử7C451211
80Đoàn Thị XuyềnLịch sử7D461211
81Đoàn Thị XuyềnLịch sử8A471211
82Đoàn Thị XuyềnLịch sử8B491211
83Đoàn Thị XuyềnLịch sử8C431211
84Đoàn Thị XuyềnLịch sử8D461211
85Đoàn Thị XuyềnLịch sử9A441111
86Đoàn Thị XuyềnLịch sử9B451111
87Đoàn Thị XuyềnLịch sử9C421111
88Đoàn Thị XuyềnLịch sử9D431111
89Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật6A471111
90Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật6B481111
91Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật6C481111
92Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật6D471111
93Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật7A481111
94Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật7B461111
95Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật7C451111
96Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật7D461111
97Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật8A471111
98Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật8B491111
99Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật8C431111
100Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật8D461111
101Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật9A441111
102Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật9B451111
103Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật9C421111
104Nguyễn Thị Thu HàMĩ thuật9D431111
105Nguyễn Thị LýNgoại ngữ6A472321
106Nguyễn Thị LýNgoại ngữ6B482321
107Nguyễn Thị LýNgoại ngữ6C482321
108Nguyễn Thị LýNgoại ngữ6D472321
109Nguyễn Thị Hạnh HoaNgoại ngữ7A482321
110Nguyễn Thị LýNgoại ngữ7B462321
111Nguyễn Thị Hạnh HoaNgoại ngữ7C452321
112Phú Thị HuyềnNgoại ngữ7D462321
113Phú Thị HuyềnNgoại ngữ8A472321
114Nguyễn Thị Hạnh HoaNgoại ngữ8B492321
115Phú Thị HuyềnNgoại ngữ8C432321
116Nguyễn Thị Hạnh HoaNgoại ngữ8D462321
117Nguyễn Thị Hạnh HoaNgoại ngữ9A442321
118Phú Thị HuyềnNgoại ngữ9B452321
119Nguyễn Thị Hạnh HoaNgoại ngữ9C422321
120Phú Thị HuyềnNgoại ngữ9D432321
121Phạm Thị VânNgữ văn6A472351
122Trần Thị Bích ThảoNgữ văn6B482351
123Phạm Thị VânNgữ văn6C482351
124Trần Thị Bích ThảoNgữ văn6D472351
125Phạm Thị ĐàoNgữ văn7A482351
126Phạm Thị ĐàoNgữ văn7B462351
127Phạm Thị ĐàoNgữ văn7C452351
128Phạm Thị VânNgữ văn7D462351
129Phạm Thị VânNgữ văn8A472351
130Nguyễn Minh HạnhNgữ văn8B492351
131Nguyễn Minh HạnhNgữ văn8C432351
132Phạm Thị NgaNgữ văn8D462351
133Phạm Thị NgaNgữ văn9A442361
134Phạm Thị NgaNgữ văn9B452361
135Nguyễn Minh HạnhNgữ văn9C422361
136Trần Thị Bích ThảoNgữ văn9D432361
137Nguyễn Thị VuốtSinh học6A471311
138Nguyễn Thị VuốtSinh học6B481311
139Nguyễn Văn KhánhSinh học6C481311
140Nguyễn Thị VuốtSinh học6D471311
141Nguyễn Thị VuốtSinh học7A481311
142Phạm Thùy MinhSinh học7B461311
143Nguyễn Thị VuốtSinh học7C451311
144Nguyễn Thị VuốtSinh học7D461311
145Nguyễn Thị VuốtSinh học8A471311
146Phạm Thùy MinhSinh học8B491311
147Nguyễn Thị VuốtSinh học8C431311
148Nguyễn Thị VuốtSinh học8D461311
149Phạm Thùy MinhSinh học9A441311
150Phạm Thùy MinhSinh học9B451311
151Phạm Thùy MinhSinh học9C421311
152Phạm Thùy MinhSinh học9D431311
153Hoàng Vũ GiangThể dục6A471231
154Hoàng Vũ GiangThể dục6B481231
155Hoàng Vũ GiangThể dục6C481231
156Hoàng Vũ GiangThể dục6D471231
157Nguyễn Văn ĐứcThể dục7A481231
158Nguyễn Văn ĐứcThể dục7B461231
159Nguyễn Văn ĐứcThể dục7C451231
160Nguyễn Văn ĐứcThể dục7D461231
161Nguyễn Văn ĐứcThể dục8A471231
162Nguyễn Văn ĐứcThể dục8B491231
163Nguyễn Văn ĐứcThể dục8C431231
164Nguyễn Văn ĐứcThể dục8D461231
165Hoàng Vũ GiangThể dục9A441231
166Hoàng Vũ GiangThể dục9B451231
167Hoàng Vũ GiangThể dục9C421231
168Hoàng Vũ GiangThể dục9D431231
169Đoàn Thị Hồng KhánhToán6A472431
170Đoàn Thị Hồng KhánhToán6B482431
171Đàm Xuân NamToán6C482431
172Vũ Văn TiếnToán6D472431
173Đặng Thị HàToán7A482431
174Đặng Thị HàToán7B462431
175Đặng Thị HàToán7C452431
176Trần Nguyên TùngToán7D462431
177Nguyễn Đức ThiêmToán8A472431
178Nguyễn Đức ThiêmToán8B492431
179Trần Nguyên TùngToán8C432431
180Nguyễn Doãn TuấnToán8D462431
181Phạm Văn KhảiToán9A442431
182Nguyễn Đức ThiêmToán9B452431
183Nguyễn Doãn TuấnToán9C422431
184Phạm Văn KhảiToán9D432431
185Phạm Thị LượtVật lí6A471121
186Phạm Thị LượtVật lí6B481121
187Phạm Thị LượtVật lí6C481121
188Phạm Thị LượtVật lí6D471121
189Phạm Thị LượtVật lí7A481121
190Phạm Thị LượtVật lí7B461121
191Phạm Thị LượtVật lí7C451121
192Phạm Thị LượtVật lí7D461121
193Phạm Thị ThảoVật lí8A471221
194Phạm Thị ThảoVật lí8B491221
195Phạm Thị LượtVật lí8C431221
196Phạm Thị LượtVật lí8D461221
197Phạm Thị ThảoVật lí9A441221
198Phạm Thị ThảoVật lí9B451221
199Phạm Thị ThảoVật lí9C421221
200Phạm Thị ThảoVật lí9D431221