PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
XEM PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC BỘ MÔN KÈM THEO THIẾT BỊ
 
Môn :  Lớp :
 
 
TuầnTiếtĐầu bàiTên thiết bịNgười nhập
    Đặng Thị Hà
    Đặng Thị Hà
    Đặng Thị Hà
1   Đặng Thị Hà
11Tập hợp. Phần tử của tập hợp Đặng Thị Hà
12Tập hợp các số tự nhiên Đặng Thị Hà
13Ghi số tự nhiên Đặng Thị Hà
24Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con Đặng Thị Hà
25 Luyện tập Đặng Thị Hà
26Phép cộng và phép nhân Đặng Thị Hà
37 Luyện tập Đặng Thị Hà
38 Luyện tập Đặng Thị Hà
39Phép trừ và phép chia Đặng Thị Hà
410Luyện tập Đặng Thị Hà
411Luyện tập Đặng Thị Hà
412Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. Đặng Thị Hà
513Luyện tập Đặng Thị Hà
514Chia hai luỹ thừa cùng cơ số.  Đặng Thị Hà
515Thứ tự thực hiện các phép tính Đặng Thị Hà
616Luyện tập Đặng Thị Hà
617Luyện tập Đặng Thị Hà
618Kiểm tra 45 phút Đặng Thị Hà
719Tính chất chia hết của một tổng Đặng Thị Hà
720Dấu hiệu chia hết cho 2,cho 5 Chủ đề: Dấu hiệu chia hếtĐặng Thị Hà
721Luyện tậpChủ đề: Dấu hiệu chia hếtĐặng Thị Hà
822Dấu hiệu chia hết cho 3,cho 9Chủ đề: Dấu hiệu chia hếtĐặng Thị Hà
823Luyện tập Chủ đề: Dấu hiệu chia hếtĐặng Thị Hà
824Ước và bội Đặng Thị Hà
925Số nguyên tố.Hợp số.Bảng số nguyên tốChủ đề: Số nguyên Tố, hợp sốĐặng Thị Hà
926Luyện tậpChủ đề: Số nguyên Tố, hợp sốĐặng Thị Hà
927Phân tích một số ra thừa số nguyên tốChủ đề: Số nguyên Tố, hợp sốĐặng Thị Hà
1028Luyện tậpChủ đề: Số nguyên Tố, hợp sốĐặng Thị Hà
1029Ước chung và bội chung Đặng Thị Hà
1030Luyện tập Đặng Thị Hà
1131Ước chung lớn nhất Đặng Thị Hà
1132Ước chung lớn nhất (tiếp). Luyện tập Đặng Thị Hà
1133Luyện tập Đặng Thị Hà
1234Bội chung nhỏ nhất Đặng Thị Hà
1235Bội chung nhỏ nhất (tiếp). Luyện tập Đặng Thị Hà
1236Luyện tập Đặng Thị Hà
1337Ôn tập chương 1 Đặng Thị Hà
1338Ôn tập chương 1 (tiếp) Đặng Thị Hà
1339Kiểm tra 45' (chương 1) Đặng Thị Hà
1440Làm quen với số nguyên âm Đặng Thị Hà
1441Tập hợp Z các số nguyên Đặng Thị Hà
1442Thứ tự trong Z Đặng Thị Hà
1543Luyện tập Đặng Thị Hà
1544Cộng hai số nguyên cùng dấu Đặng Thị Hà
1545Cộng hai số nguyên khác dấu Đặng Thị Hà
1546Luyện tập Đặng Thị Hà
1647Tính chất của phép cộng các số nguyên Đặng Thị Hà
1648Luyện tập Đặng Thị Hà
1649Phép trừ hai số nguyên Đặng Thị Hà
1650Luyện tập Đặng Thị Hà
1751Quy tắc dấu ngoặc Đặng Thị Hà
1752Luyện tập Đặng Thị Hà
1753Ôn tập học kì I Đặng Thị Hà
1754Ôn tập học kì I Đặng Thị Hà
1855Kiểm tra học kì I Đặng Thị Hà
1856Kiểm tra học kì I  Đặng Thị Hà
1857Trả bài kiểm tra học kì I  Đặng Thị Hà
1858Trả bài kiểm tra học kì I Đặng Thị Hà
1959Quy tắc chuyển vế. Luyện tập  Đặng Thị Hà
1960Nhân hai số nguyên khác dấu  Đặng Thị Hà
1961Nhân hai số nguyên cùng dấu. Đặng Thị Hà
2062 Luyện tập  Đặng Thị Hà
2063Tính chất của phép nhân  Đặng Thị Hà
2064Luyện tập  Đặng Thị Hà
2165Bội và ước của một số nguyên  Đặng Thị Hà
2166Ôn tập chương II  Đặng Thị Hà
2167Ôn tập chương II Đặng Thị Hà
2268 Kiểm tra 45' chương II  Đặng Thị Hà
2269Mở rộng khái niệm phân số  Đặng Thị Hà
2270Phân số bằng nhau Đặng Thị Hà
2371 Tính chất cơ bản của phân số Đặng Thị Hà
2372 Rút gọn phân số  Đặng Thị Hà
2373Luyện tập  Đặng Thị Hà
2474Luyện tập Đặng Thị Hà
2475 Quy đồng mẫu nhiều phân số Đặng Thị Hà
2476 Luyện tập  Đặng Thị Hà
2577So sánh phân số  Đặng Thị Hà
2578Phép cộng phân số  Đặng Thị Hà
2579Luyện tập  Đặng Thị Hà
2680Tính chất của phép cộng phân số Đặng Thị Hà
2681Luyện tập Đặng Thị Hà
2682 Phép trừ phân số Đặng Thị Hà
2783 Luyện tập  Đặng Thị Hà
2784Phép nhân phân số Đặng Thị Hà
2785 Tính chất cơ bản của phép nhân phân số  Đặng Thị Hà
2886Luyện tập  Đặng Thị Hà
2887Phép chia phân số  Đặng Thị Hà
2888Luyện tập  Đặng Thị Hà
2989Hỗn số, số thập phân, phần trăm  Đặng Thị Hà
2990Luyện tập  Đặng Thị Hà
2991Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân Đặng Thị Hà
3092Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân Đặng Thị Hà
3093Kiểm tra 45 phút  Đặng Thị Hà
3094Tìm giá trị phân số của một số cho trước  Đặng Thị Hà
3195Luyện tập Đặng Thị Hà
3196Luyện tập  Đặng Thị Hà
3197Tìm một số biết giá trị một phân số của nó  Đặng Thị Hà
3298Luyện tập Đặng Thị Hà
3299Luyện tập Đặng Thị Hà
32100 Tìm tỉ số của hai số  Đặng Thị Hà
33101Luyện tập Đặng Thị Hà
33102 Biểu đồ phần trăm  Đặng Thị Hà
33103Luyện tập  Đặng Thị Hà
34104Ôn tập chương III Đặng Thị Hà
34105 Ôn tập chương III Đặng Thị Hà
34106 Ôn tập cuối năm Đặng Thị Hà
34107Ôn tập cuối năm Đặng Thị Hà
35108Ôn tập cuối năm  Đặng Thị Hà
35109Kiểm tra học kì II Đặng Thị Hà
35110Kiểm tra học kì II  Đặng Thị Hà
35111Trả bài kiểm tra học kì II Đặng Thị Hà