PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-00535 TOÁN 9 TẬP 2PHAN ĐỨC CHÍNHSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00534 TOÁN 9 TẬP 1PHAN ĐỨC CHÍNHSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00533 TOÁN 8 TẬP 2PHAN ĐỨC CHÍNHSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00532 TOÁN 8 TẬP 1PHAN ĐỨC CHÍNHSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00531 TOÁN 7 TẬP 2PHAN ĐỨC CHÍNHSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00530 TOÁN 7 TẬP 1PHAN ĐỨC CHÍNHSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00529 TOÁN 6 TẬP 2PHAN ĐỨC CHÍNHSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00528 TOÁN 6 TẬP 1PHAN ĐỨC CHÍNHSách nghiệp vụ Trong kho
GKMT-00084 ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT 7HOÀNG LONGMỹ thuật và âm nhạc Trong kho
GKMT-00083 ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT 7HOÀNG LONGMỹ thuật và âm nhạc Trong kho
GKCN-00170 CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP 8NGUYỄN MINH ĐƯỜNGCông nghệ Đang mượn
GKCN-00169 CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP 8NGUYỄN MINH ĐƯỜNGCông nghệ Trong kho
GKCD-00113 GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9HÀ NHẬT THĂNGGiáo dục công dân Trong kho
GKCD-00112 GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9HÀ NHẬT THĂNGGiáo dục công dân Trong kho
GKCD-00111 GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8HÀ NHẬT THĂNGGiáo dục công dân Trong kho
12345678910...