PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-00527 Thiết kế bài giảng công nghệ 6NGUYỄN MINH ĐỒNGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00526 Thiết kế bài giảng công nghệ 6NGUYỄN MINH ĐỒNGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00525 Thiết kế bài giảng toán 7 tập 1HOÀNG NGỌC DIỆPSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00524 Thiết kế bài giảng toán 7 tập 1HOÀNG NGỌC DIỆPSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00523 Thiết kế bài giảng Vật lí 7NGUYỄN MỸ HẢOSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00522 Thiết kế bài giảng Vật lí 7NGUYỄN MỸ HẢOSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00521 Thiết kế bài giảng sinh học 7TRẦN KHÁNH PHƯƠNGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00520 Thiết kế bài giảng sinh học 7TRẦN KHÁNH PHƯƠNGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00519 Thiết kế bài giảng Ngữ văn 7 tập 1NGUYỄN VĂN ĐƯỜNGSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00518 Thiết kế bài giảng Ngữ văn 7 tập 1NGUYỄN VĂN ĐƯỜNGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00517 Thiết kế bài giảng Ngữ văn 7 tập 2NGUYỄN VĂN ĐƯỜNGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00516 Thiết kế bài giảng Ngữ văn 7 tập 2NGUYỄN VĂN ĐƯỜNGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00515 Thiết kế bài giảng lịch sử 7NGUYỄN THỊ PHƯỢNGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00514 Thiết kế bài giảng lịch sử 7NGUYỄN THỊ PHƯỢNGSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00513 Thiết kế bài giảng Địa lí 7NGUYỄN CHÂU GIANGSách nghiệp vụ Trong kho
12345678910...