PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
MÀN HÌNH IN PHÍCH THƯ VIỆN
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
Chủng loại :  
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1 BTHH-00016 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
2 BTHH-00017 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
3 BTHH-00018 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
4 BTHH-00019 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
5 BTHH-00020 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
6 BTHH-00021 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
7 BTHH-00022 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
8 BTHH-00023 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
9 BTHH-00024 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
10 BTHH-00025 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
11 BTHH-00026 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
12 BTHH-00027 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
13 BTHH-00028 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
14 BTHH-00029 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
15 BTHH-00030 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
16 BTHH-00031 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
17 BTHH-00032 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
18 BTHH-00033 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
19 BTHH-00034 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2009650054
20 BTHH-00035 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2009650054
21 BTHH-00036 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2009650054
22 BTHH-00001 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
23 BTHH-00002 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
24 BTHH-00003 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
25 BTHH-00004 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
26 BTHH-00005 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
27 BTHH-00006 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
28 BTHH-00007 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
29 BTHH-00008 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
30 BTHH-00009 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
31 BTHH-00010 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
32 BTHH-00011 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
33 BTHH-00012 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
34 BTHH-00013 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
35 BTHH-00014 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
36 BTHH-00043 LÊ XUÂN TRỌNG BÀI TẬP HOÁ HỌC 9 GIÁO DỤC VIỆT NAMHà Nội20191300054
37 BTHH-00044 LÊ XUÂN TRỌNG BÀI TẬP HOÁ HỌC 9 GIÁO DỤC VIỆT NAMHà Nội20191300054
38 BTHH-00015 NGUYỄN CƯƠNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤC VIỆT NAMHÀ NỘI2010650054
39 BTHH-00037 NGUYỄN CƯƠNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤC VIỆT NAMHÀ NỘI20141860054
40 BTHH-00038 NGUYỄN CƯƠNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤC VIỆT NAMHÀ NỘI20141860054
41 BTHH-00039 NGUYỄN CƯƠNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤC VIỆT NAMHÀ NỘI20141860054
42 BTHH-00040 NGÔ VĂN VỤBài tập hóa học 9GIÁO DỤC VIỆT NAMHÀ NỘI20142050054
43 BTHH-00041 NGÔ VĂN VỤBài tập hóa học 9GIÁO DỤC VIỆT NAMHÀ NỘI20142050054
44 BTHH-00042 NGÔ VĂN VỤBài tập hóa học 9GIÁO DỤC VIỆT NAMHÀ NỘI20142050054