PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
MÀN HÌNH IN ĐỀ CAN SỐ CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
In theo chủng loại   In tùy chọn
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1 BTHH-00011 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
2 BTHH-00012 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
3 BTHH-00013 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
4 BTHH-00014 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
5 BTHH-00015 NGUYỄN CƯƠNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤC VIỆT NAMHÀ NỘI2010650054
6 BTHH-00016 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
7 BTHH-00017 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
8 BTHH-00018 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
9 BTHH-00019 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
10 BTHH-00020 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 9GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
12345