PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
MÀN HÌNH IN ĐỀ CAN SỐ CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
In theo chủng loại   In tùy chọn
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1 BTHH-00037 NGUYỄN CƯƠNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤC VIỆT NAMHÀ NỘI20141860054
2 BTHH-00038 NGUYỄN CƯƠNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤC VIỆT NAMHÀ NỘI20141860054
3 BTHH-00039 NGUYỄN CƯƠNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤC VIỆT NAMHÀ NỘI20141860054
4 BTHH-00040 NGÔ VĂN VỤBài tập hóa học 9GIÁO DỤC VIỆT NAMHÀ NỘI20142050054
5 BTHH-00041 NGÔ VĂN VỤBài tập hóa học 9GIÁO DỤC VIỆT NAMHÀ NỘI20142050054
6 BTHH-00042 NGÔ VĂN VỤBài tập hóa học 9GIÁO DỤC VIỆT NAMHÀ NỘI20142050054
7 BTHH-00043 LÊ XUÂN TRỌNGBÀI TẬP HOÁ HỌC 9GIÁO DỤC VIỆT NAMHà Nội20191300054
8 BTHH-00044 LÊ XUÂN TRỌNGBÀI TẬP HOÁ HỌC 9GIÁO DỤC VIỆT NAMHà Nội20191300054
9 BTHH-00001 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
10 BTHH-00002 LÊ XUÂN TRỌNGBài tập hóa học 8GIÁO DỤCHÀ NỘI2006570054
12345