PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo sinh 14 165900
2 Sách tham khảo hoá 15 437400
3 Hóa học 24 237500
4 Sách Khoa học 27 1250000
5 Sách Hồ Chí Minh 27 718000
6 Sách pháp luật 29 5122200
7 Bài tập hoá học 42 325700
8 Ngữ văn tập 2 44 312200
9 Sách tham khảo địa 44 1201000
10 Sách tham khảo lịch sử 52 793400
11 Toán tập 2 59 255100
12 Ngữ văn tập 1 64 487200
13 Toán tập 1 69 391900
14 Sách đạo đức 78 2123100
15 Văn học và tuổi trẻ 79 636000
16 Mỹ thuật và âm nhạc 82 673300
17 Tạp chí khoa học giáo dục 82 1054000
18 Dạy và học ngày nay 83 973800
19 Bài tập toán tập 2 91 707700
20 Sách tham khảo 100 0
21 Bài tập vật lí 103 462600
22 Sách tham khảo lí 103 1526500
23 Giáo dục công dân 107 509300
24 Tạp chí giáo dục 118 1935700
25 Bài tập tiếng Anh 123 1632800
26 Sinh học 124 1360500
27 Tiếng Anh 132 2661100
28 Sách tham khảo tiếng Anh 144 1796200
29 Lịch sử 151 1141200
30 Bài tập toán tập 1 155 1353400
31 Vật lí 164 1398700
32 Công nghệ 168 1322500
33 Sách giáo khoa 176 2281200
34 Địa lí 180 1918400
35 Bài tập ngữ văn tập 2 191 1054600
36 Sách tham khảo văn 198 4755600
37 Thế giới mới 198 2534400
38 Bài tập ngữ văn tập 1 248 1264500
39 Sách tham khảo toán 261 7395400
40 Sách nghiệp vụ 527 8295600
 
TỔNG
4676
64465600