PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo sinh 14 165900
2 Sách tham khảo hoá 15 437400
3 Sách Khoa học 27 1250000
4 Sách Hồ Chí Minh 27 718000
5 Hóa học 28 289500
6 Sách pháp luật 29 5122200
7 Bài tập hoá học 44 351700
8 Sách tham khảo địa 44 1201000
9 Ngữ văn tập 2 46 334200
10 Sách tham khảo lịch sử 52 793400
11 Ngữ văn tập 1 64 487200
12 Toán tập 2 67 309100
13 Toán tập 1 71 407900
14 Sách đạo đức 78 2123100
15 Văn học và tuổi trẻ 79 636000
16 Tạp chí khoa học giáo dục 82 1054000
17 Dạy và học ngày nay 83 973800
18 Mỹ thuật và âm nhạc 84 701300
19 Bài tập toán tập 2 97 787700
20 Sách tham khảo 100 0
21 Bài tập vật lí 103 462600
22 Sách tham khảo lí 103 1526500
23 Giáo dục công dân 113 533300
24 Tạp chí giáo dục 118 1935700
25 Bài tập tiếng Anh 123 1632800
26 Sinh học 130 1520500
27 Tiếng Anh 132 2661100
28 Sách tham khảo tiếng Anh 144 1796200
29 Lịch sử 151 1141200
30 Bài tập toán tập 1 157 1384400
31 Công nghệ 170 1356500
32 Vật lí 176 1502500
33 Sách giáo khoa 176 2281200
34 Địa lí 180 1918400
35 Bài tập ngữ văn tập 2 191 1054600
36 Sách tham khảo văn 198 4755600
37 Thế giới mới 198 2534400
38 Bài tập ngữ văn tập 1 248 1264500
39 Sách tham khảo toán 261 7395400
40 Sách nghiệp vụ 527 8295600
 
TỔNG
4730
65096400