PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
Video hướng dẫn Đăng nhập
CÔNG KHAI TRONG NHÀ TRƯỜNG
Năm học :
 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 CÁC QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM Nguyễn Đức Huấn [HyperLink19]
2 QUY CHE DAN CHU NĂM HỌC 2018-2019 Nguyễn Đức Huấn [HyperLink19]
3 3 công khai năm học 2018 - 2019 Nguyễn Đức Huấn [HyperLink19]
4 Quy chế làm việc năm học 2018-2019 Khanh [HyperLink19]