PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2023
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai22:46:42
2Khách vãng lai21:08:05
3Khách vãng lai21:05:55
4Khách vãng lai20:54:18
5Khách vãng lai19:42:44
6Khách vãng lai18:48:35
7Khách vãng lai18:33:52
8Khách vãng lai18:30:06
9Khách vãng lai18:26:04
10Khách vãng lai18:10:36
11Khách vãng lai17:22:57
12Khách vãng lai16:48:14
13Khách vãng lai15:17:41
14Khách vãng lai14:28:43
15Khách vãng lai13:15:06
16Khách vãng lai13:15:00
17Khách vãng lai13:14:47
18Khách vãng lai11:32:08
19Khách vãng lai10:11:45
20Khách vãng lai09:59:55
21Khách vãng lai09:52:24
22Khách vãng lai09:42:55
23Khách vãng lai09:41:52
24Khách vãng lai09:27:22
25Khách vãng lai09:03:06
26Khách vãng lai08:51:01
27Khách vãng lai08:47:24
28Khách vãng lai07:14:08
29Khách vãng lai03:10:00
30Khách vãng lai01:53:22
31Khách vãng lai01:11:09
32Khách vãng lai01:11:08
33Khách vãng lai01:11:07
34Khách vãng lai01:10:31
35Khách vãng lai00:40:32
36Khách vãng lai00:40:08
37Khách vãng lai00:10:13
10 6 2023