PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2021
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai18:59:32
2Khách vãng lai17:50:55
3Khách vãng lai17:47:57
4Khách vãng lai17:46:28
5Khách vãng lai17:38:59
6Khách vãng lai15:27:22
7Khách vãng lai15:24:16
8Khách vãng lai14:34:31
9Khách vãng lai14:34:27
10Khách vãng lai14:07:53
11Khách vãng lai13:33:39
12Khách vãng lai12:55:41
13Khách vãng lai12:19:42
14Khách vãng lai10:15:02
15Khách vãng lai10:14:13
16Khách vãng lai10:05:47
17Khách vãng lai09:59:22
18Khách vãng lai09:59:15
19Khách vãng lai08:40:21
20Khách vãng lai08:16:00
21Khách vãng lai08:14:42
22Khách vãng lai08:14:15
23Khách vãng lai07:17:52
24Khách vãng lai07:00:42
25Khách vãng lai06:48:37
26Khách vãng lai06:34:31
27Khách vãng lai04:54:53
28Khách vãng lai02:01:46
29Khách vãng lai02:01:40
30Khách vãng lai02:00:43
29 11 2021