PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2022
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai11:40:42
2Khách vãng lai11:11:57
3Khách vãng lai10:05:46
4Khách vãng lai09:16:55
5Khách vãng lai07:14:41
6Khách vãng lai06:46:29
7Khách vãng lai06:00:26
8Khách vãng lai05:48:35
9Khách vãng lai05:48:30
10Khách vãng lai05:39:03
11Khách vãng lai04:45:33
12Khách vãng lai04:45:32
13Khách vãng lai04:45:30
14Khách vãng lai03:10:13
15Khách vãng lai03:09:17
16Khách vãng lai02:50:12
17Khách vãng lai02:26:45
18Khách vãng lai01:16:17
19Khách vãng lai00:46:58
20Khách vãng lai00:10:23
15 8 2022