PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2020
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai17:47:02
2Khách vãng lai17:37:48
3Khách vãng lai16:25:36
4Khách vãng lai15:17:20
5Khách vãng lai14:49:42
6Khách vãng lai14:49:22
7Khách vãng lai13:47:37
8Khách vãng lai13:47:16
9Khách vãng lai13:47:16
10Khách vãng lai13:45:41
11Khách vãng lai13:14:47
12Khách vãng lai13:13:51
13Khách vãng lai13:02:38
14Khách vãng lai12:02:21
15Khách vãng lai11:19:19
16Khách vãng lai11:19:12
17Khách vãng lai11:18:20
18Khách vãng lai11:16:43
19Khách vãng lai10:53:37
20Khách vãng lai09:24:57
21Khách vãng lai09:02:44
22Khách vãng lai08:17:24
23Khách vãng lai07:03:44
24Khách vãng lai06:15:46
25Khách vãng lai04:35:33
26Khách vãng lai04:02:21
27Khách vãng lai04:02:01
28Khách vãng lai03:51:33
29Khách vãng lai02:55:25
26 10 2020