PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai03:20:57
2Khách vãng lai02:26:34
3Khách vãng lai02:26:34
4Khách vãng lai02:26:33
5Khách vãng lai02:26:33
6Khách vãng lai02:26:32
7Khách vãng lai02:26:32
8Khách vãng lai02:26:31
9Khách vãng lai02:26:30
10Khách vãng lai02:26:29
11Khách vãng lai02:26:29
12Khách vãng lai02:26:28
13Khách vãng lai02:26:27
14Khách vãng lai02:26:27
15Khách vãng lai02:26:26
16Khách vãng lai02:26:26
17Khách vãng lai02:26:25
18Khách vãng lai02:26:25
19Khách vãng lai02:26:24
20Khách vãng lai02:26:23
21Khách vãng lai02:26:23
22Khách vãng lai01:43:43
23Khách vãng lai01:41:51
24Khách vãng lai01:40:28
25Khách vãng lai01:38:37
26Khách vãng lai01:28:21
27Khách vãng lai00:22:57
21 10 2019