PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 TAI LIEU BDHSG THAY DANG Phuhuynh [HyperLink19]
2 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM 2016 - 2017 Nguyễn Đức Huấn [HyperLink19]
3 Đề thi vào lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương từ 1998 đến 2016 Nguyễn Doãn Tuấn [HyperLink19]
4 KQ KHAO SAT DAU NAM KHOI 7,8,9 năm học 2015 - 2016 Nguyễn Đức Huấn [HyperLink19]
5 Kết quả vào 10 trường THCS P.B.C Nguyễn Đức Huấn [HyperLink19]
6 Đề thi vào lớp 10 năm học 2015-2016 Nguyễn Đức Huấn [HyperLink19]
7 DIEM THI HSG LOP 9 NAM HOC 2014-2015 Nguyễn Đức Huấn [HyperLink19]
8 HSG tinh 2012-2013 Nguyễn Đức Huấn [HyperLink19]
9 HGS CAP HUYEN 2012-2013 Nguyễn Đức Huấn [HyperLink19]
10 DE THI THPT Môn toán 2011-2012 Nguyễn Đức Huấn [HyperLink19]
11 Mẫu đề kiểm tra 45 phút Nguyễn Văn Khánh [HyperLink19]
12 Đề thi khảo sát đầu năm môn tiếng Anh 8 Admin [HyperLink19]
13 Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Môn Hóa học năm 2012-2013 đơt 2 Trần Văn Lương [HyperLink19]
14 Đề thi tuyển sinh chuyên Nguyễn Trãi Môn Sinh học năm 2012-2013 Trần Văn Lương [HyperLink19]
15 Đề thi tuyển sinh chuyên Nguyễn Trãi Môn Hóa học năm 2012-2013 Trần Văn Lương [HyperLink19]
16 Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Toán. Trần Thị Quỳnh [HyperLink19]
17 Đề thi HSG tỉnh Hải Dương năm 2011 - 2012 môn Tiếng Anh. Trần Thị Quỳnh [HyperLink19]
18 Đề kiểm tra chất lượng tháng 3/2012 môn Ngữ văn. Trần Thị Quỳnh [HyperLink19]
19 Đề kiểm tra chất lượng môn Toán tháng 02 năm 2012 Giáo Viên [HyperLink19]