PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
QUẢN LÍ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 HD VIET SKKN năm học 2014 - 2015 Nguyễn Đức Huấn [HyperLink19]
2 Một số phương pháp dạy học tích cực. Trần Thị Quỳnh [HyperLink19]
3 Những điểm mới trong Thông tư 58 so với Quy chế 40 và Thông tư 51 về kiểm tra đánh giá học sinh. Trần Thị Quỳnh [HyperLink19]
4 Phân công viết tham luận tham dự Hội thảo cấp tỉnh các môn Ngữ văn, Sử, Địa. Giáo Viên [HyperLink19]