PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Quy chế làm việc năm học 2018-2019 15/8/2018 [HyperLink19]
2 Hồ sơ xây dựng và báo cáo trường chuẩn quốc gia 26/9/2013 [HyperLink19]
3 Kết quả 2 mặt giáo dục năm học 2013-2014 30/5/2014 [HyperLink19]
4 Kết quả 2 mặt giáo dục năm học 2012-2013 30/5/2013 [HyperLink19]
5 Hồ sơ kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2009-2014 15/6/2014 [HyperLink19]
6 Tổng hợp kết quả nhà trường từ khi thành lập 09/09/2013 [HyperLink19]
7 Kết quả 2 mặt giáo dục 2007-2008 [HyperLink19]
8 Kết quả 2 mặt giáo dục 2006-2007 [HyperLink19]
9 Kết quả 2 mặt giáo dục 2005-2006 [HyperLink19]
10 Kết quả 2 mặt giáo dục 2004-2005 [HyperLink19]
11 Kết quả 2 mặt giáo dục 2003-2004 [HyperLink19]
12 Kết quả 2 mặt giáo dục 2002-2003 [HyperLink19]
13 Kết quả 2 mặt giáo dục 2001-2002 [HyperLink19]
14 Kết quả 2 mặt giáo dục 2000-2001 [HyperLink19]
15 Kết quả 2 mặt giáo dục 1999-2000 [HyperLink19]
16 Kết quả 2 mặt giáo dục 1998-1999 [HyperLink19]
17 Kết quả 2 mặt giáo dục 1997-1998 [HyperLink19]
18 Kế hoạch thực hiện 3 công khai năm học 2012-2013 10/9/2012 [HyperLink19]