PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
QUẢN LÍ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Kết quả thi thử vào THPT khối 9 lần 1 12/05/2013 [HyperLink19]
2 Kết quả thi KSCL tháng 4_Khối 8 12/05/2013 [HyperLink19]
3 Kết quả thi KSCL tháng 4_Khối 7 12/05/2013 [HyperLink19]
4 Kết quả thi KSCL tháng 4_Khối 6 12/05/2013 [HyperLink19]
5 Kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của UBND tỉnh Hải Dương 28/07/2014 [HyperLink19]
6 TKB thực hiện từ ngày 16-5-2013 đến hết ngày 21-5-2013 15/05/2013 [HyperLink19]
7 DANH SACH GIAO VIEN COT CAN HUYEN TAP HUAN TẠI HD 02/08/2014 [HyperLink19]
8 Danh sách khảo sát năng lực tiếng Anh khối 6 năm học 2014-2015 02/08/2014 [HyperLink19]
9 TKB THUC HIEN TU 20/10/2014 18/10/2014 [HyperLink19]
10 KET QUA KHAO SAT THANG 12 13/12/2014 [HyperLink19]
11 Kế hoạch tổ chức thi HSG tỉnh và thi vao lớp 10 năm học 2014 - 2015 11/01/2015 [HyperLink19]
12 PHAN CONG COI THI HOC KY 2 NĂM HOC 2014 - 2015 04/05/2015 [HyperLink19]
13 CV 2021 - Kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 08/08/2015 [HyperLink19]
14 CV 919 - Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 08/08/2015 [HyperLink19]
15 QUY CHE LAM VIEC 2015 - 2016 21/09/2015 [HyperLink19]
16 KE HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2016 - 2017 01/06/2016 [HyperLink19]
17 KE HOACH THOI GIAN NAM HOC 2016 - 2017 03/08/2016 [HyperLink19]
18 KẾ HOẠCH 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016 - 2017 21/10/2016 [HyperLink19]
19 QUY CHE DAN CHU NAM HOC 2016 - 2017 07/08/2016 [HyperLink19]
20 QUY CHE LAM VIEC NĂM HỌC 2017 - 2018 22/08/2017 [HyperLink19]
12