PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
Màu mực tím - Tốp ca - THCS Phan Bội Châu - Giai điệu tuổi hồng 2019
Tự Nguyện - Thu Huyền - THCS Phan Bội Châu Tứ Kỳ - Giai điệu tuổii hồng 2019
Toàn cảnh lễ hội tiếng Anh tại THCS Phan Bội Châu - Tứ Kỳ
Trải nghiệm tại Chùa Ba Vàng
Dance Cha Cha - Tập thể GV THCS Phan Bội Châu