PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 01 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 26/08/2019
- Buổi học chính thức đầu tiên của năm học 2019-2020.
- Toàn trường có mặt tham gia tiết chào cờ đầu tiên.
- Tổ chức giờ sinh hoạt ý nghĩa
Tuần : 01 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 26/08/2019
- Các lớp sơ kết tuần
- Hoàn thành bầu chọn ban cán sự lớp
Tuần : 01 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 27/08/2019
- Các lớp ổn định tổ chức;
- GVCN lên phương án bầu ban cán sự lớp
- GVBM hướng dẫn học sinh học tập tốt bộ môn mình phụ trách.
- GVCN các lớp rà soát thông tin học sinh trên sổ điểm với giấy khai sinh.
Tuần : 01 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 30/08/2019
- Sáng các lớp học bình thường
- Chiều 15h00' tổ chức giao lưu kỹ năng sống cho toàn trường (GV+HS)