PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 29 Năm học : 2018 - 2019
Thứ hai : 18/03/2019
Các bộ môn tăng cường nhập điểm KTTX
Tuần : 29 Năm học : 2018 - 2019
Thứ ba : 19/03/2019
TKHTN dự giờ đ/c Quý tiết 2 lớp 8B
Tuần : 29 Năm học : 2018 - 2019
Thứ tư : 20/03/2019
- TKHTN dự giờ đ/c Thiêm
- Đ/c Huấn, Huệ tập huấn KĐCL tại TTGDTX tỉnh
Tuần : 29 Năm học : 2018 - 2019
Thứ năm : 21/03/2019
- 14h đ/c Hợi chỉ đại lớp 9 dọn nghĩa trang LS
Tuần : 29 Năm học : 2018 - 2019
Thứ sáu : 22/03/2019
- Các tổ hoàn thành hồ sơ kiểm tra nội bộ
Tuần : 29 Năm học : 2018 - 2019
Thứ bẩy : 23/03/2019
- Các lớp hoàn thành tiền mua SGK LS+ ĐL địa phương nộp về đ/c Vuốt